3) پشتیبانی مناسب از طریق روش های ارتباطی جایگزین ( تلفن گویا ، پیامک و..) در صورت بروز مشکل در دریافت خدمت