تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان

استان
 
آیا از سرعت ارائه خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از کیفیت ارائه خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از راهنمای استفاده از خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از پاسخگویی به این خدمت رضایت دارید؟
 
آیا از اطلاع رسانی خدمت رضایت دارید؟
 
آیا سرعت سامانه مطلوب است ؟
 
آیا راهنمای استفاده از سامانه مطلوب می باشد ؟
 
آیا به راحتی به منوها ی سامانه دسترسی دارید ؟
 
میزان مطلوبیت ظاهری سامانه چه میزان است ؟
 
چه میزان این سامانه در عدم مراجعه حضوری جهت دریافت خدمت موفق بوده است ؟
 
در صورتی که در حین اجرای فرآیند دریافت خدمت با مشکلی مواجه شده اید، لطفا در کادر ذیل توضیحات خود را بیان نمایید.
نظر کلی خود را در خصوص اجرای فرآیند دریافت خدمت در کادر ذیل وارد نمایید.
اطلاع رسانی :
1) اطلاع رسانی کافی مراحل و مدارک
 
2) اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه در صورت لزوم
 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی :
3) پشتیبانی مناسب از طریق روش های ارتباطی جایگزین ( تلفن گویا ، پیامک و..) در صورت بروز مشکل در دریافت خدمت
 
4) رسیدگی به موقع به شکایات ، نظرات و پیشنهادها
 
5) امکان پیگیری وضعیت خدمت
 
کارکرد فنی سامانه:
6) سهولت هدایت و دسترسی به سامانه
 
7) عملکرد صحیح و دقیق سامانه
 
8) رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی
 
سهولت و سرعت:
9) دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم رسید خدمت
 
10) سرعت مناسب در یافت خدمت
 
11) دریافت یکباره مدارک و اطلاعات
 
12) عدم نیاز به سفارش و توصیه های قانونی برای در یافت خدمت